ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

Autolaweta wyznacza kierunek

Bezpieczestwo, funkcjonalno i atwo obsugi to kluczowe czynniki, które powinno si bra pod uwag przed zakupem autolawety. Ale czy te wszystkie czynniki da si poczy ze sob? Okazuje si, e tak a dowodem takiego poczenia jest jednopokadowa platforma transportowa, która wystpuje w 4 wersjach: EP4, EPS4A, EPS4VA, oraz EPS. Ten typ zabudowy posiada ogromne spectrum moliowci w dziedzinie autoholowania min, jako narzdzie pomocy drogowej, ale równie w transporcie maszyn budowlanych, jednym sowem wszystko to co jest trudne do przetransportowania.Funkcjonalno zabudowy docenili kontrahenci z Maroko, Hiszpanii, Niemiec oraz Austrii. Swoj popularno zabudowa zawdzicza atwej obsudze oraz funkcjonalnoci.
Zabudowa autolaweta aluminiowa Zabudowa autolaweta Zabudowa EPS4A
EPS4VA - wersja z deskami aluminiowymi EP4 - wersja stalowo-aluminiowa EPS4A - wersja aluminiowa z blach lohr

Optymalnie dobrany kt najazdu uatwia zaadunek pojazdów na platform oraz manualnie wysuwane trapy zaadowcze regulowane do rozstawu osi pojazdów najedajcych s jednym z wielu rozwiza, które uatwiaj codzienne uytkowanie zabudowy. W tej wersji warto równie zwróci uwag na kratowan ram, która w zalenoci od modelu moe by aluminiowa bd stalowa z profili zamknitych.
 Poszycie platformy wystpuje równie w 2 opcjach. Pierwsz opcj jest blacha stalowa lub aluminiowa typu Lohr ze rodkiem wypenionym blach ryflowan. W opcji drugiej do dyspozycji mamy panele aluminiowe z szynami najazdowymi, które pozwalaj na monta pasów transportowych. Zatem dla tych którzy licz kady kilogram wersja na penym aluminium bdzie najbardziej optymalna, natomiast dla staych przecie zalecana bdzie zabudowa z ram i poszyciem stalowym. Nie wykluczone jest równie medium poczenia ( EP4), gdzie stalowa rama z poszyciem aluminiowym pozwolia uzyska poczenie lekkoci z wytrzymaoci.
W opcjach dodatkowych mona znale takie wyposaenie jak: przesuwn wcigark, belk LBT czy te dodatkowe zawieszenie pneumatyczne.

 Kt najazdu Zakoowe trapy najazdowe  Wcigarka przesuwna
Optymalnie dobrany kt najazdu Zakoowe trapy najazdowe  Wcigarka przesuwna- opcjonalnie

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej