PRĘDKOŚĆ

PRĘDKOŚĆ POJAZDU SAMOCHODOWEGO Z PRZYCZEPĄ W POLSCE


Zgodnie z obowiązującą w polsce ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, na jej podstawie określone zostały obowiązki i prędkości dopuszczalne przy poruszaniu się drogami w Polsce.

Zgodnie z art. 19, w którym określone są obowiązki kierującego pojazdem:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • 1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
 • 2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
 • 3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Art. 20 określa dopuszczalną prędkość pojazdów oraz zespołu pojazdów na:


I. OBSZAR ZABUDOWANY wynosi 50 km/h

Obszarem zabudowanym jest obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa, w związku z czym panować może tu wzmożony ruch pieszych i pojazdów.


II. PRĘDKOŚĆ POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW W STREFIE ZAMIESZKANIA WYNOSI 20 km/h.

Strefą zamieszkania jest obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi. Obszar ten ma służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiących zakupy w sieciach sklepów, itp.


III. POZA OBSZAREM ZABUDOWANYM NA DRODZE:

A. Jednojezdniowej

 • dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5t - 90 km/h

 • dla innych pojazdów lub zespołów pojazdów - 70 km/h

 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego - 60 km/h


B. Dwujezdniowej

 • dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5t - 100 km/h

 • dla innych pojazdów lub zespołów pojazdów - 80 km/h

 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego - 60 km/hIV. DROGI EKSPRESOWE:


A. Jednojezdniowe

 • dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5t - 100 km/h

 • dla innych pojazdów lub zespołów pojazdów - 80 km/h

 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego - 60 km/h

B. Dwujezdniowe

 • dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5t - 120 km/h

 • dla innych pojazdów lub zespołów pojazdów - 80 km/h

 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego - 60 km/h


V. AUTOSTRADY

 • dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5t - 140 km/h

 • dla innych pojazdów lub zespołów pojazdów - 80 km/h

 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego - 60 km/h


PRĘDKOŚĆ POJAZDU SAMOCHODOWEGO Z PRZYCZEPĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Przed wyjazdem na wakację do innego kraju na pewno warto zaznajomić się z obowiązującymi przepisami w danym kraju. Mowa tu oczywiście nie tylko o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu w np. kamizelkę odblaskową, która w Austrii i Belgii jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Warto również sprawdzić jakie są ograniczenia prędkości w danym kraju aby zachować bezpieczeństwo podczas jazdy.

Dopuszczalne prędkości na drogach Europy samochodów z przyczepami znajdziesz w zkładce DWONLOAD- INSTRUKCJE lub klikająć TUTAJ.


 

Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.