ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

CZYSZCZENIE I KONSERWACJAKLIMATYZATOR BLYSS   KONSERWACJA PRZYCZEPY

Regularna konserwacja oraz przegldy techniczne przyczep przeduaj ich niezawodne dziaanie i pozwalaj cieszy si dugoletni eksploatacj przyczepy bez niechcianych usterek.

 

Po pierwszej podróy:

- sprawdzi stan kuli haka samochodowego, który powinien wynosi Ø 50 –0,4 mm

Naley pamita aby gniazdo zaczepu kulowego byo zawsze nasmarowane.

- sprawdzi stan hamulców w przyczepie
- sprawdzi owietlenie w przyczepie ( wiato stop, kierunkowskazy, pozycyjne oraz obrysówki )
- sprawdzi wszystkie burty, zapicia, klapy oraz plandek
- dokrci ruby w koach

Po kadym przejechaniu 1000 km:

- kontrola cinienia w koach
- sprawdzenie zamków, zapi burt, klap oraz plandeki
- sprawdzi owietlenie w przyczepie
- kontrola regulacji oysk kó
- regulacja ukadu hamulcowego ( konserwacja linek hamulcowych - smarowanie)
- sprawdzi stan zaczepu kulowego
- sprawdzi zuycie opon

Naley pamita, e wszelkie naprawy oraz regulacje ukadu hamulcowego powinny by wykonywane tylko i wycznie w specjalistycznym warsztacie ze wzgldów na bezpieczestwo.


                                        Najczstsze wady ukadu hamulcowego

Objawy wadliwej pracy Prawdopodobne przyczyny
Sposoby usuwania
Hamowanie przyczepy przy redukcji biegów w samochodzie
Uszkodzenie amortyzatora urzdzenia najazdowego
             lub
Zbyt mocno nacignite linki hamulcowe
Wymiana amortyzatora na nowy
                 lub
Poluzowanie linek hamulcowych
Nierównomierne dziaanie hamulców
Zapieczone linki hamulcowe i rozpieracze hamulcowe
Wymiana linek i rozpieraczy na nowe lub przesmarowanie

Podczas hamowania sycha z bbna hamulcowego odgosy np. zgrzytanie lub tarcie metalu o metal
Cakowite zuycie okadzin hamulcowych na co najmniej jednej szczce Wymiana kompletu szczk hamulcowych na osi
Grzanie si bbnów hamulcowych podczas jazdy Rozregulowane szczki hamulcowe ( zbyt mocno nacignite)
Zluzowanie i przesmarowanie mechanizmu, jeeli nie pomoe zdj bbny i sprawdzi, czy nie spady lub nie odkleiy si od nich nakadki cierne

Zablokowanie kó podczas jazdy

Odklejenie si szczk hamulcowych w bbnach
 
POWANA USTERKA zgosi si do serwisu- wymiana kompletu szczk
Podczas hamowania przyczepa szarpie na boki
Rozregulowany lub zapieczony ukad hamulcowy
Sprawdzenie linek, rozpieraczy i regulacja ukadu hamulcowego


 
Po kadych przejechaniu 5000 km:

- sprawdzenie i regulacja ukadu hamulcowego
- sprawdzenie zaczepu kulowego urzdzenia najazdowego ( luzy na boki - nie dotyczy AKS )
- sprawdzi cinienie w koach i stan opon
- sprawdzenie pocze rubowych, szczególnie mocowania zespou jezdnego, urzdzenia najazdowego i kó
- sprawdzi luzy i stan urzdzenia najazdowego
- kontrola owietlenia przyczepy oraz konserwacja wtyczki elektrycznej

 

Serwisy przyczep wykonuj si po raz pierwszy po przejechaniu 5000 km i jest zalecane aby wykonywa go minimum dwa razy w cigu roku.

 

 

  CZYSZCZENIE PRZYCZEPY

Podwozie przyczepy naley my w taki sam sposób, jak myje si samochód. Pocztkowo zmocz przyczep wod a nastpnie umyj j przy uyciu szczotki lub gbki. Do mocnych zabrudze np. samrem mona uy rodków odtuszczajcych.

Naley pamita, e wszelkie rce rodki mog zniszczy ocynk naraajc przyczep na korozj.

Po przejazdach po drogach posypanych sol, naley zawsze umy przyczep gdy sól bdzie niszczya powok galwanizowan.

Do czyszczenia przyczepy mona uy szamponu samochodowego.

Wszelkie zadrapania powok galwanizowanych naley oczyci, odtuci i wysuszy, a nastpnie nanie co najmniej dwie warstwy rodka do cynkowania na zimno w spreju.

 

BIAA RDZA

Sól kamienna jest najczciej uywanym kruszywem do zwalczania gooledzi oraz lodu na drodze z uwagi na jej nisk cen. Skuteczno soli polega na obnieniu temperatury krzepnicia wody do okoo -9°C.
Stosowanie soli ma jednak negatywny wpyw na powierzchnie metalowe oraz ocynkowane. Zjawisko niedzi na powierzchniach wieo galwanizowanych tzw. biaej rdzy jest typowym zjawiskiem dla powierzchni ocynkowanych.
Biay nalot który obnia warto estetyczn nie obnia wartoci antykorozyjnej stali i nie podlega reklamacji.
Regularne mycie przyczep samochodowych za pomoc myjki cinieniowej z ciep wod zapobiega procesowi utleniania si cynku ( powstawania biaej rdzy).
Naley pamita, e oprócz negatywnego wpywu soli na powierzchnie metalowe i ocynkowane, sól równie szkodzi innym podzespoom min. obrczom kó, zaciskom hamulcowym,instalacji elektrycznej powodujc zwarcia jak i oponom poprzez wnikanie przez pory i niszczenie tzw. drutówki i opasania.

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej