ABC -SŁOWNICZEK

DMC- skrót od dopuszczalna masa całkowita pojazdu ( samochodu, przyczepy). Jest to wartość określona w dokumentach ( min. w dowodzie rejestracyjnym) i wyrażana w kilogramach. DMC oznacza masę własną samochodu lub przyczepy wraz z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu dopuszczonego do ruchu na terytorium RP jest to parametr F2
Przyczepa lekka -
przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej ( DMC) nieprzekraczającej 750 kg, bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Do prowadzenia pojazdu z przyczepką lekką wystarczy prawo jazdy kat. B .
Do kategorii przyczep lekkich na prawo jazdy kat. B będą również zaliczane przyczepy dwuosiowe o DMC nieprzekraczającym 750 kg.

Przyczepa ciężarowa - przyczepa w tym laweta o dopuszczalnej masie całkowitej ( DMC) przekraczającej 750 kg. Przyczepa obowiązkowo musi być wyposażona w hamulec najazdowy (wykorzystujący siłę powstającą między pojazdem a przyczepą pod wpływem najeżdżania przyczepy na hamujący pojazd). Wg polskich przepisów hamulec najazdowy nie spełnia definicji hamulca, który musi być uruchamiany z pozycji kierowcy. Dlatego więc trzeba jeszcze sięgnąć po rozporządzenie, które mówi, że:
Stosunek masy (DMC) pojazdu do masy (DMC) przyczepy z hamulcem najazdowym musi wynosić 1,33:1.


W dowodzie rejestracyjnym należy sprawdzić jaką przyczepę może ciągnąć samochód.O1 - określa w kilogramach maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem
O2 - określa w kilogramach maksymalną masę całkowitą przyczepy bez hamulca.


Rzeczywista masa pojazdu - masa pojazdu wraz z obciążeniem w danej chwili wyrażana w kilogramach. Jeśli ciągniemy przyczepę, rzeczywista masa pojazdu powinna być wyższa od rzeczywistej masy ciągniętej przyczepy.

Ładowność- maksymalna masa ładunku, jakim można obciążyć przyczepę.
 Ładowność przyczepy można obliczyć odejmując od DMC przyczepy jej masę własną.

Masa własna przyczepy - jest to wartość wyrażona w kilogramach, która określa wagę przyczepy bez ładunku. Jest ona określona w świadectwie zgodności przyczepy lub w dowodzie rejestracyjnym.

Zespół pojazdów - pojazd który ciągnie pozostałe przytwierdzone pojazdy.

NUMER VIN - (Vehicle Identification Number) jest to numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta. Numer VIN składa się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q.


Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.