PRAWO JAZDY Z PRZYCZEPĄ

Kiedy do holowania przyczepy wystarczy Ci kategoria B?

 1. Gdy jest to przyczepa lekka, czyli taka, której dmc nie przekracza 750 kg.

 2. Gdy jest to przyczepa inna niż lekka, o ile łączna dmc samochodu i przyczepy nie przekracza 4250 kg – w tym przypadku do kategorii B wymagany jest jeszcze kod 96.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. B +E?

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E obejmuje tylko część praktyczną. Żeby do niego przystąpić, należy wnieść opłatę w wysokości 250 zł. Podczas egzaminu na kandydata na kierowcę czekają następujące zadania: sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie się do jazdy, podpięcie przyczepy, uruchomienie pojazdu wraz z włączeniem świateł, ruszeniem z miejsca i poruszaniem się po pasie w przód i w tył, wykonanie wskazanych manewrów, jazda w ruchu drogowym, odpięcie przyczepy.

Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, 

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego oraz z przyczepy lekkiej, 

Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,

 • pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą lekką,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą,

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy do 0,1 kW/Kg (warunek: posiadanie prawa jazdy kat. B co najmniej 3 lata),

 • czterokołowcem lekkim.

Kategoria C uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu

 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą

 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.


Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.