REJESTRACJA

REJESTRACJA NOWEJ PRZYCZEPKI ZAKUPIONEJ NA TERENIE RP

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu przyczepy samochodowej jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Rejestracji nowej przyczepy dokonuje się na podstawie:

1. Wniosku (złożony na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu)
2. Dowodu własności pojazdu ( faktura Vat)
3.Wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablicę rejestracyjną.

Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela.

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowana tablica rejestracyjna są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.

Opłaty za rejestrację przyczepy wynoszą:
- za dowód rejestracyjny - 54 zł.
- tablice rejestracyjne do przyczepy - 40 zł.
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
- pozwolenie czasowe - 13,50 zł.

opłata ewidencyjna:
- za wydanie dowodu rejestracyjnego -0,50 zł.
- za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł.
- za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł.

Razem: 121,50 zł.

Należy pamiętać, że najpóźniej w dniu rejestracji przyczepki należy wykupić polisę ubezpieczenia komunikacyjnego na okres 12 miesięcy w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.


REJESTRACJA CZASOWA

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowaną tablicę rejestracyjną.

Czasowej rejestracji dokonuje się :
  1. z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
  2. na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:
              o wywozu pojazdu za granicę,
              o przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
              o przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni.

Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.

 

Wasze Pytania                                 


1. Jaki kształt tablicy rejestracyjnej potrzebuję ?

    PROSTOKĄTNĄ TABLICĘ - za wyjątkiem przyczep do transportu koni, gdzie stosuje się
    kwadratowe tablice rejestracyjne.


2. Czy potrzebuję ramkę do montażu tablicy rejestracyjnej ?

     NIE - każda przyczepa posiada ramkę na tablicę rejestracyjną z systemem   
     samozatrzaskowym.

3. Czy pracownik firmy może zarejestrować przyczepę na firmę?

     TAK - pracownik firmy, może zarejestrować przyczepę na firmę pracodawcy. Musi   
     posiadać pisemne pełnomocnictwo ( dodatkowa opłata 17 zł.)

4. Czy mogę zarejestrować przyczepę na kopi faktury zakupu?

     NIE - w Wydziale Komunikacji potrzebne są oryginały dokumentów.


5. Jakie dokumenty potrzebuję aby odebrać dowód stały ?

     POZWOLENIE CZASOWE oraz POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ przyczepy.

Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.