ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

REJESTRACJA

REJESTRACJA NOWEJ PRZYCZEPKI ZAKUPIONEJ NA TERENIE RP

Dokumentem stwierdzajcym dopuszczenie do ruchu przyczepy samochodowej jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Rejestracji nowej przyczepy dokonuje si na podstawie:

1. Wniosku (zoony na formularzu dostpnym w Wydziale Komunikacji i Transportu)
2. Dowodu wasnoci pojazdu ( faktura Vat)
3.Wycigu ze wiadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniajcej pojazd z homologacji.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek waciciela, starosta waciwy ze wzgldu na miejsce jego zamieszkania (siedzib), wydajc dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablic rejestracyjn.

Rejestracji pojazdu, którego wacicielem jest przedsibiorstwo wielozakadowe lub inny podmiot, w skad którego wchodz wydzielone jednostki organizacyjne, moe dokona starosta waciwy ze wzgldu na siedzib zakadu lub jednostki, na wniosek kierownika zakadu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upowanionego przez waciciela.

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowana tablica rejestracyjna s wydawane za opat oraz po uiszczeniu opaty ewidencyjnej. Opat oraz opat ewidencyjn pobiera organ dokonujcy rejestracji.

Opaty za rejestracj przyczepy wynosz:
- za dowód rejestracyjny - 54 z.
- tablice rejestracyjne do przyczepy - 40 z.
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 z
- pozwolenie czasowe - 13,50 z.

opata ewidencyjna:
- za wydanie dowodu rejestracyjnego -0,50 z.
- za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 z.
- za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 z.

Razem: 121,50 z.

Naley pamita, e najpóniej w dniu rejestracji przyczepki naley wykupi polis ubezpieczenia komunikacyjnego na okres 12 miesicy w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.


REJESTRACJA CZASOWA

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania (siedzib) waciciela pojazdu, wydajc pozwolenie czasowe i zalegalizowan tablic rejestracyjn.

Czasowej rejestracji dokonuje si :
  1. z urzdu - po zoeniu wniosku o rejestracj pojazdu;
  2. na wniosek waciciela pojazdu - w celu umoliwienia:
              o wywozu pojazdu za granic,
              o przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
              o przejazdu pojazdu zwizanego z koniecznoci dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Czasowej rejestracji dokonuje si na okres nieprzekraczajcy 30 dni.

Po upywie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca si do organu, który je wyda.

 

Wasze Pytania                                 


1. Jaki ksztat tablicy rejestracyjnej potrzebuj ?

    PROSTOKTN TABLIC - za wyjtkiem przyczep do transportu koni, gdzie stosuje si
    kwadratowe tablice rejestracyjne.


2. Czy potrzebuj ramk do montau tablicy rejestracyjnej ?

     NIE - kada przyczepa posiada ramk na tablic rejestracyjn z systemem   
     samozatrzaskowym.

3. Czy pracownik firmy moe zarejestrowa przyczep na firm?

     TAK - pracownik firmy, moe zarejestrowa przyczep na firm pracodawcy. Musi   
     posiada pisemne penomocnictwo ( dodatkowa opata 17 z.)

4. Czy mog zarejestrowa przyczep na kopi faktury zakupu?

     NIE - w Wydziale Komunikacji potrzebne s oryginay dokumentów.


5. Jakie dokumenty potrzebuj aby odebra dowód stay ?

     POZWOLENIE CZASOWE oraz POLIS UBEZPIECZENIOW przyczepy.

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej