ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŹ

Przyczepy ciarowe

PHOENIX I

PHOENIX I

Dopuszczalna masa cakowita: 1350 kg
adowno: 960 kg
przestrzen adunkowa:
L: 310 cm, B: 160 cm, H: 40 cm

Cena netto: 6739.84 z
Cena brutto: 8290.00 z

MAJSTER 2730HT W CENIE PROMOCYJNEJ

MAJSTER 2730HT W CENIE PROMOCYJNEJ

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 2250 kg
przestrzen adunkowa:
L: 300 cm, B: 150 cm, H: 45 cm

Cena netto: 7065.04 z
Cena brutto: 8690.00 z

PHOENIX II

PHOENIX II

Dopuszczalna masa cakowita: 1500 kg
adowno: 1090 kg
przestrzen adunkowa:
L: 310 cm, B: 160 cm, H: 40 cm

Cena netto: 7195.12 z
Cena brutto: 8850.00 z

ALUMINA L2

ALUMINA L2

Dopuszczalna masa cakowita: 2500 kg
adowno: 2115 kg
przestrzen adunkowa:
L: 310 cm, B: 155 cm, H: 33 cm

Cena netto: 7357.72 z
Cena brutto: 9050.00 z

AMAZONE III

AMAZONE III

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 2300 kg
przestrzen adunkowa:
L: 260 cm, B: 150 cm, H: 40 cm

Cena netto: 7479.67 z
Cena brutto: 9200.00 z

CONDOR I

CONDOR I

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 2215 kg
przestrzen adunkowa:
L: 310 cm, B: 160 cm, H: 40 cm

Cena netto: 7878.05 z
Cena brutto: 9690.00 z

PHOENIX III

PHOENIX III

Dopuszczalna masa cakowita: 1500 kg
adowno: 1055 kg
przestrzen adunkowa:
L: 330 cm, B: 180 cm, H: 40 cm

Cena netto: 8170.73 z
Cena brutto: 10050.00 z

CONDOR II

CONDOR II

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 2180 kg
przestrzen adunkowa:
L: 330 cm, B: 180 cm, H: 40 cm

Cena netto: 8609.76 z
Cena brutto: 10590.00 z

CONDOR III

CONDOR III

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 2135 kg
przestrzen adunkowa:
L: 400 cm, B: 200 cm, H: 40 cm

Cena netto: 9593.50 z
Cena brutto: 11800.00 z

ATLAS-RELING

ATLAS-RELING

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 2065 kg
przestrzen adunkowa:
L: 400 cm, B: 200 cm, H: 10 cm

Cena netto: 9747.97 z
Cena brutto: 11990.00 z

COLUMBIA

COLUMBIA

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 2110 kg
przestrzen adunkowa:
L: 400 cm, B: 200 cm, H: 40 cm

Cena netto: 10560.98 z
Cena brutto: 12990.00 z

ATLAS UNIWERSALNY TRANSPORTER

ATLAS UNIWERSALNY TRANSPORTER

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 1970 kg
przestrzen adunkowa:
L: 400 cm, B: 200 cm, H: 40 cm

Cena netto: 11943.09 z
Cena brutto: 14690.00 z

DISCOVERY WIELOFUNKCYJNA PRZYCZEPA CIʯAROWA

DISCOVERY WIELOFUNKCYJNA PRZYCZEPA CIʯAROWA

Dopuszczalna masa cakowita: 3000 kg
adowno: 2200 kg
przestrzen adunkowa:
L: 510 cm, B: 205 cm, H: 40 cm

Cena netto: 13325.20 z
Cena brutto: 16390.00 z

ATLANTIS

ATLANTIS

Dopuszczalna masa cakowita: 3000 kg
adowno: 2130 kg
przestrzen adunkowa:
L: 627 cm, B: 205 cm, H: 40 cm

Cena netto: 13821.14 z
Cena brutto: 17000.00 z

GALAXY-BURTY ALUMINIOWE

GALAXY-BURTY ALUMINIOWE

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 1940 kg
przestrzen adunkowa:
L: 402 cm, B: 212 cm, H: 40 cm

Cena netto: 14186.99 z
Cena brutto: 17450.00 z

A3004BHT FRACHTLINER

A3004BHT FRACHTLINER

Dopuszczalna masa cakowita: 3000 kg
adowno: 2215 kg
przestrzen adunkowa:
L: 450 cm, B: 195 cm, H: 18 cm

Cena netto: 16829.27 z
Cena brutto: 20700.00 z

ATLAS II

ATLAS II

Dopuszczalna masa cakowita: 3000 kg
adowno: 1880 kg
przestrzen adunkowa:
L: 600 cm, B: 220 cm, H: 200 cm

Cena netto: 17065.04 z
Cena brutto: 20990.00 z

COLUMBIA Z REGULOWANYM DYSZLEM

COLUMBIA Z REGULOWANYM DYSZLEM

Dopuszczalna masa cakowita: 2700 kg
adowno: 1850 kg
przestrzen adunkowa:
L: 400 cm, B: 200 cm, H: 200 cm

Cena netto: 18447.15 z
Cena brutto: 22690.00 z

LENKA Z BURTAMI I KLAP

LENKA Z BURTAMI I KLAP

Dopuszczalna masa cakowita: 3000 kg
adowno: 2220 kg
przestrzen adunkowa:
L: 500 cm, B: 210 cm, H: 40 cm

Cena netto: 20853.66 z
Cena brutto: 25650.00 z

LENKA 3000 Z PLANDEK I STELAEM

LENKA 3000 Z PLANDEK I STELAEM

Dopuszczalna masa cakowita: 3000 kg
adowno: 1820 kg
przestrzen adunkowa:
L: 550 cm, B: 210 cm, H: 200 cm

Cena netto: 21260.16 z
Cena brutto: 26150.00 z

ATLAS BURTY 8,5

ATLAS BURTY 8,5

Dopuszczalna masa cakowita: 3500 kg
adowno: 2250 kg
przestrzen adunkowa:
L: 850 cm, B: 200 cm, H: 40 cm

Cena netto: 23048.78 z
Cena brutto: 28350.00 z

ATLAS 3-OSIE

ATLAS 3-OSIE

Dopuszczalna masa cakowita: 3500 kg
adowno: 2100 kg
przestrzen adunkowa:
L: 850 cm, B: 205 cm, H: 200 cm

Cena netto: 25691.06 z
Cena brutto: 31600.00 z

ATLAS Z DASZKIEM AERO I DRZWIAMI ALUMINIOWYMI

ATLAS Z DASZKIEM AERO I DRZWIAMI ALUMINIOWYMI

Dopuszczalna masa cakowita: 3500 kg
adowno: 2000 kg
przestrzen adunkowa:
L: 470 cm, B: 205 cm, H: 195 cm

Cena netto: 29024.39 z
Cena brutto: 35700.00 z

ATLAS 3-OSIE FIRANKA

ATLAS 3-OSIE FIRANKA

Dopuszczalna masa cakowita: 3500 kg
adowno: 2200 kg
przestrzen adunkowa:
L: 850 cm, B: 205 cm, H: 200 cm

Cena netto: 29959.35 z
Cena brutto: 36850.00 z

Do zada specjalnych potrzeba solidnego i wytrzymaego sprztu. Zwaszcza w sytuacji, kiedy musimy przewie ciki adunek - potrzebujemy wtedy niezawodnej przyczepy ciarowej. Przydaje si ona praktycznie wszdzie, w kadej brany.
 • Korzyci z posiadania takiej przyczepy maj w szczególnoci przedsibiorcy,którzy musz przewozi gabarytowy sprzt i maszyny, niezbdne do normalnego funkcjonowania firmy. Najlepiej mie wasn przyczep ciarow, która bdzie zawsze do naszej dyspozycji, bez koniecznoci wynajmowania jej za kadym razem. To przede wszystkim korzyci finansowe i czasowe. Z jednej strony oszczdno pienidzy, bo koszt zakupu szybko si zwraca, z drugiej to oszczdno czasu.
 • Przyczepa ciarowa swoje zastosowanie znajduje równie w rolnictwie do przewozu drobnych materiaów, urzdze czy te do zwrotu opakowa po rodkach chemicznych.
 • Poza tym przyczepy ciarowe wykorzystywane s do prac w ogrodzie, w pasiekach jako mobilne platformy, w energetyce czy nawet w transporcie samochodów.
W wyborze przyczepy najwaniejsze jest aby wybra odpowiedni model, który bdzie nie tylko spenia nasze oczekiwania, ale równie sprawia przyjemno z codziennego uytkowania.
Jeli planujesz zakup przyczepy ciarowej, zachcamy do skorzystania z naszej oferty. Nasza firma - Blyss oferuje niezawodne przyczepy.
 • wszystkie oferowane przez nas modele przygotowane s na cikie warunki pracy, kada przyczepa wyposaona jest w  ukad jezdny o wysokiej nonoci dostosowany do masy i adownoci,
 • kady model posiada stalow ram zabezpieczon przed korozj -cynkiem ogniowym,
 • jak równie szereg elementów wyposaenia dodatkowego dla jeszcze bardziej wydajnej pracy.
Korzystajc z naszej oferty, maj Pastwo pewno:
 • wysokiej adownoci, która zwiksza moliwoci transportowe sprztu, materiaów
 • wysokiej jakoci dziki nowoczesnej technologii oraz zastosowaniu do budowy przyczep stali o podwyszonej wytrzymaoci.

Jakie przyczepy mamy w ofercie, na co zwróci uwag ?


W zalenoci od tego, jakie s Pastwa wymagania mamy róne rodzaje przyczep. Jeli chodzi o najwaniejszy parametr, czyli dopuszczaln mas cakowit (dmc) oferujemy:
 • Przyczepy do 1500 kg jak Phoenix I, której dmc wynosi 1350 kg, adowno 960 kg, a wysoko zaadunkowa okoo 67 cm. Przyczepa jest bardzo solidna: podoga wykonana jest z pyty wodoodpornej Multiplex, burty s aluminiowe, wszystkie zdejmowane, a rama wykonana jest ze stali, dodatkowo ocynkowana ogniowo. Inne modele w tym zakresie Phoenix II o dmc na poziomie 1500 kg, adownoci 1090 kg i takiej samej wysokoci zaadunkowej, jak w Phoenix I. Podobne parametry ma inny model z tej serii Phoenix III.
 • Jeli potrzebujemy przyczepy o wikszej masie cakowitej czy adownoci, to powinnimy sprawdzi modele o dmc do 2700 kg. W tej serii znajdziemy Condor I z adownoci 2215 kg, wysokoci zaadunkow okoo 80 cm; Majster 2730TH z adownoci na poziomie 2250 kg, stalowymi, hartowanymi z relingami burtami i stalow, ocynkowan ogniowo i malowan ram. Polecamy take model Amazone III ze zdejmowanymi, aluminiowymi burtami, adownoci do 2300 kg i wysokoci zaadunkow okoo 60 cm.

 • Najwiksze przyczepy w naszej ofercie maj dopuszczaln mas cakowit do 3500 kg. To takie modele jak Lenka 3500 z burtami i plandek, o adownoci do 2100 kg, podog antypolizgow i wcigark rczn; Atlas z otwieranym dachem ze sklejk wodoodporn Multiplex, z ram stalow, ocynkowan ogniow, bocznymi lampami obrysowymi; Silverston z plandek o adownoci 2480 kg, z podog aluminiow, antypolizgow i aluminiow ram.
 Jak wida, nasza oferta jest bardzo bogata, wic kady moe znale taki model przyczepy, jaki jest potrzebny do konkretnych zada. Nasza firma zapewnia, e kada bdzie doskonale nadawa si do przewoenia rónych rzeczy. W razie problemów z wyborem prosimy o kontakt, zawsze suymy pomoc. Istniejemy od 1996 roku, nasze dugoletnie dowiadczenie, znajomo rynku, nowych trendów, a take potrzeb klientów, to gwarancja, e dobrze Pastwu doradzimy!

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie. Czytaj więcej Nie pokazuj tego komunikatu wię cej