Aktualności

Zmiana stawki VAT dla strażaków

Obecnie obniżoną 8% stawkę podatku VAT stosuję się do towarów i usług przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w pozycjach od 129 do 134.
    Zgodnie z tym wykazem opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT podlega sprzęt przewozowo-samochodowy w tym przyczepy samochodowe dla jednostek straży pożarnej, sprzęt specjalistyczny , wyposażenie zabezpieczające i inne.
W dniu 18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że stosując preferencyjną stawkę podatku VAT Polska naruszyła przepisy art. 96-98 dyrektywy w sprawie VAT.
    W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. towary i usługi przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką VAT - 23%.

Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.