ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

Poznaj nowe modele Sondy..

W staej ofercie sprzeday pojawiy si dwa zupenie nowe modele Sondy.

Pierwszy model Sonda I Trike stworzony zosta z myl o transporcie trójkoowców.
Ukad jezdny i wymiary niewiele róni si od podstawowej wersji autotransportera Sondy I.
Sonda I Trike wyposaona zostaa w rodkow rynienk na przednie koo trajki.
Dodatkowo rynienka wysunita jest lekko ponad dyszel co umoliwia pomieszczenie trajki na platformie przyczepy. W tym modelu znajdziemy równie dodatkowy podjazd na przednie koo motocykla.

Drugi z nowych modeli to Sonda II Cargo, która cakowicie odbiega od swojego pierwowzoru Sondy II. W tym modelu zauway mona du uniwersalno min. dzieki uchylnej platformie oraz podjazdom. Przyczepa wyposaona zostaa w aluminiowe burty oraz pen podog z pyty antypolizgowej Mulitplex. Charakter Sondy II Cargo podkrela moliwo demontau wszystkich burt dziki czemu z przyczepy towarowej uzyskujemy platform. Moliwo uchyu platformy z podjazdami otwiera furtk do transportu drobnych pojazdów w tym motocykli.


Sonda I Trike

Sonda II Cargo

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej