ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

Kronika

1996

Zaoenie firmy Blyss transporttechnik GmbH przez dyrektora zarzdzajcego Pana Andrzeja Blyß w Seesen 38723, specjalizujcej si handlem uywanymi samochodami i maszynami.

1998

Do handlu samochodami bya potrzebna przyczepa ciko osigalna na rynku niemieckim co skonio do kontaktu z polskim producentem przyczep Niewiadów. Pierwszy kontakt zaowocowa wspóln wspóprac ustanawiajc firm Blyss gównym dystrybutorem na rynku Niemieckim, i tak jest do dnia dzisiejszego.
1996 1996


2000

Firma Blyss wprowadza na rynek kolejny segment produktów, którymi s pojazdy elektryczne. Poza osobami pojazdy mog równie transportowa róne adunki nie zanieczyszczajc rodowiska. Maksymalna adowno transportowa wynosi 1250 kg bez emisji spalin i bez haasu. Z poród licznego grona Klientów mona wymieni: gminy, wadze lokalne, orodki wypoczynkowe, lotniska, parki rozrywki oraz kluby golfowe. Cz z tych pojazdów jest dopuszczona do ruchu drogowego. Dostawa czci zamiennych oraz serwis jest dostpny na terenie caych Niemiec.
2000 2000


2003

Stale rosnce zapotrzebowanie na przyczepy specjalistyczne zapocztkowao sprzeda przyczep
kempingowych marki Niewiadów.


2006

Rosnce zainteresowanie przyczepami wraz z staym rozwojem firmy by przyczyn przeniesienia siedziby na ul. Sonnenbergstrasse 5 a, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje si gówna siedziba firmy. Nowa infrastruktura na powierzchni 4500m² stworzya wiele nowych moliwoci. Jedn z nich byo utworzenie ekspozycji wewntrz hali z przyczep kempingowych i innych umoliwiajc Klientom ogldanie nawet w zych warunkach atmosferycznych.
2003 2003


2010

Staa analiza rynku oraz wzrost zainteresowaniem przyczepami specjalistycznymi wpyno na decyzj Pana Andrzeja Blyß o otwarciu nowej firmy Blyss Polska Sp. z o.o. w Lasowicach Wielkich. Dyrektorem zarzdzajcym w nowo otwartej firmie zostaje Wodzimierz Kos, który wraz z wacicielem przygotowuje plany rozwoju firmy oraz plany tworzenia i budowy obiektów produkcyjnych. Powstanie nowoczesnej hali produkcyjnej umoliwia produkcj przyczep specjalistycznych oraz wprowadzenie nowej gazi produkcyjnej w zakresie zabudowy pojazdów. Z tego miejsca wysyane s produkty do Niemiec i na ca Europ.
2010 2010 Hala w Lasowicac Wielkich

W sierpniu 2010r. zakoczono budow placu sprzedaowego przyczep, czci zamiennych oraz wypoyczalni. Punkt usytuowany jest w Jasieniu przy drodze krajowej nr 45 na trasie Opole-Kluczbork. Zarówno lokalizacja jak i równie powierzchnia placu wynoszca 4000 m² przeznaczona tylko i wycznie na ekspozycj towaru daje spore moliwoci handlowe.

Plac sprzeday przyczep w Jasieniu Blyss Plac w Jasieniu


2011

Na przeomie roku nastpio przeksztacenie formy prawnej firmy na spók zmieniajc tym samym nazw firmy na Blyss transporttechnik GmbH. Firma wychodzc naprzeciw oczekiwaniom Klientów rozszerzya swoj powierzchni wystawiennicz o 6600 m². Dogodnie usytuowany plac, nie daleko zjazdu z autostrady A7 pozwala na zdobywanie Klientów z caej Europy, oferujc im ponad 1000 rónych modeli i wymiarów przyczep oraz zabudowy samochodów ciarowych. Dodatkowo wprowadzono wypoyczalni przyczep zaopatrzon w wiele modeli przyczep takich jak: lawety, przyczepy skrzyniowe, przyczepy plandekowe oraz przyczepy do transportu motocykli.

2011 2011  Seesen


2012

Dla Klientów z poudniowego regionu Niemiec oraz ssiadujcych pastw otworzone zostao biuro sprzeday Blyss transporttechnik GmbH w 85084 Reichertshofen. Powierzchnia wystawowa wynosi 2000 m² oferujc szerok gam przyczep w wersjach standardowych jak i równie na zamówienie Klienta. Udogodnieniem dla zwiedzajcych jest pooenie niedaleko autostrady A9.
2012 2012

 

2013

Wielki sukces biura w Reichertshofen zachci do otworzenia kolejnego biura sprzeday na zachodzie Niemiec, w pónocnej czci zagbia Ruhry w 46286 Dorsten-Wulfen. Na 11000 m² powierzchni wystawowej mona znale wszystkie przyczepy marki Blyss. Od 01.10.2013r. biuro sprzeday zajmuje si równie dystrybucj przyczep.

Firma Blyss transporttechnik GmbH wraz z 30 pracownikami z dum prezentuje produkty znajdujce si w czoówce technologii majc na uwadze nie wielki budet Klientów. Dziki bezporednim kontaktom z Klientami firma Blyss zapewnia niskie ceny wraz z najwysz jakoci.

2013 2013

2015

Wysoki nacisk na precyzyjne wykonanie kadej zabudowy samochodowej oraz indywidualne podejcie do Klienta zaowocowao uznaniem naszych zabudów czego dowodem jest szerokie grono zadowolonych Klientów.
Nieustanie koncentrujemy si na potrzebach ludzi dziki czemu stale rozwijamy nasz ofert o nowe modele. Taka polityka firmy pozwolia nam otworzy nowy punkt sprzeday i serwisu zabudów samochodowych w Seesen, Triftstraße 29.

Dua powierzchnia magazynowa oraz serwis z czciami pozwala nam zapewni wysokiej jakoci zabudowy oraz niezrównan obsug.

Blyss Blyss Blyss

2015

Dziki nastawieniu na ciagy rozwój oraz wdraaniu nowoci technologicznych z powodzeniem do produkcji co pozwala nam nie tylko stale rozszerza ofert o nowe modele, ale równie dostosowywa ofert do indywidualnych potrzeb Klientów.
Rosnce zapotrzebowanie na indywidualne produkty zaowocowao otworzeniem nowego placu sprzeday przyczep samochodowych.
Plac znajduje si w Dieselstrasse 8, 85084 Reichertshofen.
Na powierzchni niemal 10000 m² prezentuje si szeroki wahlarz przyczep samochodowych.

                    Blyss Blyss

2016/2017

Budowa nowoczesnej hali magazynowej w Lasowicach Wielkich o cznej powierzchni 1000 m2. Inwestycja rozpocze si w sierpniu 2016 roku. Nowy obiekt wyposaon zosta w sytstem nowoczesnego skadowania oraz w specjalistyczny system transportu wewntrznego.
Inwestycja podyktowana bya dynamicznym rozwojem spóki. Wolumen zamówie na produkty stale ronie a wraz z nim zapotrzebowanie na wiksze powierzchnie magazynowe. Szacuje si, e utworzenie nowej powierzchni magazynowej pozwoli zwikszy potencja produkcyjny firmy nawet o 35 %.
  Blyss Nowa hala magazynowa Hala magazynowa

2018

W dniu 09.01.2018 r. Blyss Polska Sp. z o.o. zmienia adres siedziby firmy na :

Blyss Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17
46-320 Praszka


Wszystkie pozostae dane identyfikacyjne Spólki  tj. NIP, REGON , KRS oraz dane kontaktowe nie ulegy zmianie. Adres korespondencyjny to:

Blyss Polska Sp. z o.o.
Lasowice Wielkie 42A

46-280 Lasowice Wielkie

Nowa siedziba firmy  Nowa siedziba firmy Blyss w Praszce  Nowa siedziba firmy Blyss w Praszce

 


2018

Budowa nowej hali magazynowej w Lasowicach Wielkich. Planowany termin zakoczenia budowy to koniec roku 2018.

 Hala Lasowice Wielkie


Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej