ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

Blog

Jak wybra zabudow samochodow do przewozu midzynarodowego?

Decydujc si na transport midzynarodowy warto wybra tak zabudow, która bdzie miaa odpowiednie wymiary. Zabudowa midzynarodowa dla samochodów o DMC do 3,5 tony powinna pomieci najlepiej osiem palet czyli mie dugo 4m 20cm. Powierzchnia, któr zajmuje osiem palet jest wystarczajca do przewozu towarów w takiej zabudowie. Dobrze jest wybra zabudow z aluminium, która o kilkanacie-dziesit kilogramów obniy mas caej konstrukcji. Dziki temu bdziemy mogli przewie o tyle wicej towaru.
Auto o takiej zabudowie zajmuje mniej miejsca i na przykad na promie, który bdzie przewozi auto zajmie mniej miejsca co przyczyni si do obnienia kosztu transportu promem. Z pewnoci zabudowa samochodowa na dziewi czy jedenacie palet wzbudzi zainteresowanie sub drogowych, poniewa nasz pojazd bdzie mia due gabaryty. Majc wiksze auto zapacimy wicej pienidzy na przeprawie promowej. Poza tym wiksza zabudowa samochodowa nie zawsze oznacza moliwo zaadowania ciszego adunku. Warto przemyle wielko zabudowy samochodowej „midzynarodówki”, aby móc przewie duo nie ponoszc wysokich kosztów podczas transportu na przykad promem.

Auto zabudowa

Jeli chc Pastwo zamówi auto zabudowa powinnicie skierowa si do nas. W naszej ofercie jest rónego rodzaju auto zabudowa, które z powodzeniem mog Pastwo wykorzysta w swojej pracy. Ponad to dostosowujemy auto zabudow do potrzeb klientów nawet tych najbardziej wymagajcych. Rozsdne ceny naszych auto zabudów sprawiaj, e chtnie s kupowane. Wysoka jako wykonania auto zabudowy jak i wntrza dodatkowo motywuj do kupna. 

Mio nam bdzie jeli auto zabudow kupi Pastwo u nas, a nie u konkurencji, gdy dokadamy wszelkich stara eby to nasze towary byy z jak najwyszej póki, a ceny nie odstraszay. Auto zabudowa to tylko jedna z kilku propozycji w naszej ofercie. Liczymy na to, e znajd Pastwo odrobin czasu i zajrz na nasz stron internetow, na której znajduje si oferta. Warto jest wykorzysta okazj i sta si posiadaczem auto zabudowy na miar XXI wieku. W naszej ofercie znajd Pastwo zarówno auto zabudowy jak równie przyczepy do przewozu rónego rodzaju rzeczy.  

Wysoka jako i trwao - Blyss.pl

Jednym z naszych produktów, o którego jako dba producent s koa do ciarówek. Jest to produkt, który postanowilimy doczy do naszego asortymentu z kilku powodów. Jest to produkt wysokiej jakoci, a trwao poszczególnych elementów zapewnia dugi i bezpieczny okres uytkowania. Nie wszystkie sklepy oferuj koa do ciarówek, wic postanowilimy uatwi dostp do tego rodzaju towaru. Mamy nadziej, e dziki duej liczbie samochodów ciarowych w naszym kraju, grono naszych klientów si zwikszy, o tych którzy zdecyduj si na zakup kó do ciarówek w naszym sklepie. Liczymy na to, e dziki temu wzronie take zainteresowanie innymi produktami oferowanymi w naszym sklepie. Dziki koom do ciarówek moemy powalczy o klientów z konkurencyjnych sklepów i dowie im, e i w naszym sklepie s produkty dla nich. Mamy nadziej, e to dobry kierunek i rozwizanie, na którym skorzystamy.

Koa do ciarwek na o napdow

Koa do ciarówek s najwyszej jakoci. Dziki nowoczesnemu bienikowi koa do ciarówek trzymaj si bardzo dobrze szosy i dróg gruntowych. Bieniki w tych koach dobrze odprowadzaj nadmiar wody. To dziki temu nie wpadniemy w polizg na mokrej drodze. Koa do ciarówek spisuj si równie dobrze w warunkach zimowych. 

Posiadamy koa do ciarówek na o napdow i pozostae osie. Koa do ciarówek oferowane w naszym sklepie maj bardzo dobre parametry. Dziki nowoczesnych rozwizaniom nasze koa do ciarówek spisuj si dobrze nawet po przejechaniu znacznej liczby kilometrów. Dziki temu koa do ciarówek s chtnie kupowane. Warto jest kupi ten produkt, gdy to czysty zysk.

W naszej firmie

W naszej firmie sprzedawane s przyczepy samochodowe zarówno wasnej produkcji jak i znanych i uznanych producentów. Jako producent przyczep oferujemy produkty wysokiej jakoci dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie mas i wymiarów. Dziki temu moemy zaoferowa Pastwu przyczepy samochodowe jakich jeszcze nie byo. Materiay, z których wykonano przyczepy s najwyszej jakoci charakteryzuj si wysok trwaoci i odpornoci na warunki atmosferyczne. Jako producent przyczep dajemy gwarancj, która jest bardzo wana. W naszej ofercie pojawiy si koa do ciarówek, które dostpne s nie od dzi. Szeroki asortyment oferowanych kó wysokiej jakoci dostpnych na magazynach sprawia, e s chtnie kupowane.

Koa te s wysokiej jakoci co sprawia, e s chtnie kupowane. Warto jest zaopatrzy si w naszej firmie w przyczepy samochodowe czy koa do ciarówek, gdy Pastwo tylko zyskuj. Nie naley zwleka tylko uda si do naszego najbliszego sklepu i dokona zakupu, który bez wtpienia bdzie trafny.

Blyss.pl

W naszej firmie sprzedawane s przyczepy samochodowe zarówno wasnej produkcji jak i znanych i uznanych producentów. Jako producent przyczep oferujemy produkty wysokiej jakoci dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie mas i wymiarów. Dziki temu moemy zaoferowa Pastwu przyczepy samochodowe jakich jeszcze nie byo. 

Materiay, z których wykonano przyczepy s najwyszej jakoci charakteryzuj si wysok trwaoci i odpornoci na warunki atmosferyczne. Jako producent przyczep dajemy gwarancj, która jest bardzo wana. W naszej ofercie pojawiy si koa do ciarówek, które dostpne s nie od dzi. Szeroki asortyment oferowanych kó wysokiej jakoci dostpnych na magazynach sprawia, e s chtnie kupowane.

Koa te s wysokiej jakoci co sprawia, e s chtnie kupowane. Warto jest zaopatrzy si w naszej firmie w przyczepy samochodowe czy koa do ciarówek, gdy Pastwo tylko zyskuj. Nie naley zwleka tylko uda si do naszego najbliszego sklepu i dokona zakupu, który bez wtpienia bdzie trafny.

Nowe twarze w firmie - Phoenix i Aphrodite

PHOENIX

W dniu dzisiejszym do naszej firmy doszy dwie nowe przyczepy Phoenix i Aphrodite. Producent przyczep od dawna zapowiada doczenie do naszego grona tych przyczep. Phoenix i Aphrodite to dwie przyczepy, które nie nale do przyczep cikich. Maj niedu wag, ale za to s pojemne. Dopuszczalne masy cakowite s zblione.

Dziki nim kierowcy kategorii B bd mogli przyczepi je do samochodów. Obydwie przyczepy samochodowe s dostpne w zblionych cenach. Producent przyczep zapewni, e bd miay uchylne burty. Dziki uchylnym burt mona z kadej strony zaadowa adunek. Pod platform maj po jednej osi. adnie si prezentuj. Dziki aluminiowym elementom s stosunkowo lekkie. Przyczepy samochodowe doskonale nadaj si do przewozu materiaów sypkich takich jak piasek. Mona przewozi materiay budowlane lub cokolwiek niezbyt cikiego. Dziki Phoenix i Aphrodite zwikszy si asortyment naszych przyczep. 

Bardzo cieszymy si z nowo przybyych. Mamy nadziej, e Zadomowi si u nas na dobre. W prawdzie to nie auto zabudowa, ale jest nam mio, e zawitay do nas. Producent przyczep zapewni nas, e ju niedugo znowu powikszy si nasz asortyment przyczep. Które przyczepy samochodowe zawitaj do nas tego nie wiemy. Wkrótce przekonamy si czym zaskoczy nas producent przyczep.

Przyczepy

przyczepy

Jest mnóstwo rodzajów przyczep na rynku. Firma Blyss posiada w swojej ofercie najróniejsze przyczepy od przyczep lekkich o nie duej adownoci do przyczep cikich, których adowno to ponad 2 tony. W ofercie znajduj si równie przyczepy specjalistyczne. Su one do przewozu zwierzt w tym koni, motorów i maszyn budowlanych oraz kabli.

Firma Blyss oferuje równie przyczepy do przewozu samochodów osobowych, które speniaj wszelkie normy. Przyczepy tej firmy s najwyszej jakoci i speniaj wszystkie normy bezpieczestwa. Materiay z których wykonano przyczepy s najwyszej jakoci. Przyczepy s trwae, solidnie wykonane i odporne na warunki atmosferyczne co jest niezwykle wane. Kady z Pastwa znajdzie przyczep dla siebie i dostosowan do potrzeb. Przyczepy ze skrzyni plandekow doskonale nadaj si do przewozu towarów i adunków, które nie mog by naraone na dziaanie warunków atmosferycznych. Warte zauwaenia te s przyczepy do przewozu maszyn budowlanych, dziki którym oszczdzamy czas i nie naraamy si na dodatkowe koszty transportu maszyn na budow. Zatem warto jest zaopatrzy si w przyczep. Najlepszego zakupu dokonaj Pastwo w firmie Blyss. Polecam, bo warto.

Auto zabudowa

zabudowa

Jak przydatna jest auto zabudowa wie kady kto tylko jej uywa. Pojazdy wyposaone w auto zabudow maj róne przeznaczenie. Jedn z nich jest przewóz kwiatów inne wykorzystywane s do przewozu przesyek w firmach kurierskich. Spotykane te s auto zabudowy tworzone na zamówienie klienta i dostosowane do potrzeb zamawiajcego.

Kada auto zabudowa przystosowana jest do rónych celów w zalenoci od potrzeb. W auto zabudowie mona wykona specjalne schowki na np. narzdzia czy urzdzenia diagnostyczne lub te przystosowa do przewozu specjalnych towarów. Czsto spotykan auto zabudow jest ta do przewozu samochodów osobowych. Firma Blyss oferuje bogat gam auto nadwozi, które chtnie s kupowane. Materiay z których wykonano zabudowy s najwyszej jakoci. Trwao, odporno i bezawaryjno pojazdów z auto zabudowami napdza popyt, który staje si coraz wikszy. Warto jest zastanowi si nad kupnem pojazdu z auto zabudow choby na potrzeby dziaalnoci gospodarczej czy prowadzonej hurtowni. Jeli nie s Pastwo zdecydowani to zapraszamy do nas. Auto zabudowa oferowana przez firm Blyss polecana jest przez wielu zadowolonych Klientów. Wykorzystajcie Pastwo szans i dokonajcie mdrego zakupu.

Koa

opona

Firma Blyss prowadzi równie sprzeda kó do przyczep i pojazdów z auto zabudow. Jak wany jest stan ogumienia i kó w pojazdach i przyczepach wie kady. Warto jest zatroszczy si o dobry stan kó i opon. Bezpieczestwo podczas jazdy równie zaley od stanu kó w pojedzie i cignitej przyczepie. Firma Blyss oferuje szerok gam kó, które s wysokiej jakoci.

Pasuj do wszystkich rodzajów przyczep i auto zabudów przez nich oferowanych. Wartym uwagi jest fakt konkurencyjnych cen kó, które nie ustpuj jakoci koom sprzedawanym przez konkurencj. Firma zajmuje si równie serwisem kó i ogumienia. Nie bdcie Pastwo obojtni na Wasze zdrowie i ycie wyjedajc w podró. Sprawdcie Pastwo stan kó i ogumienia w swoich pojazdach. Przecie to tak niewiele. Wysoki popyt na koa samochodowe i do przyczep nakrca rynek i powoduje podwyszenie jakoci oferowanych produktów w stosunku do ich ceny. Chcc zdecydowa si na kupno kó sugerujcie si Pastwo stosunkiem jako do ceny, a ten w firmie Blyss jest najlepszy. Polecam dokonanie udanych zakupów w sklepach tej firmy, która istnieje po to eby nie zadowolenie Klientom. I Wy Pastwo zostacie klientami firmy Blyss.

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej